1
1

اطلاعیه های آموزشی

قابل توجه دانشجویان محترم:

انتخاب واحد ترم تحصیلی بهمن ۹۷-۹۶ در روزهای یک شنبه ۹۶/۱۱/۱۵ الی چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸ انجام می شود. ضمنا شروع کلاس ها از تاریخ شنبه ۹۶/۱۱/۲۱ می باشد.

شروع کلاس ها برای دانشجویان ورودی بهمن و تکمیل ظرفیت از تاریخ دوشنبه ۹۶/۱۱/۲۳ خواهد بود.

حدیث هفته

رسول اکرم (ص) می فرمایند:
آگاه باشید نماز سفره گسترده خدا در زمین است که خداوند  آن را روزی پنج بار برای اهل رحمتش گوارا نموده است.