1
1

اطلاعیه های آموزشی

قابل توجه دانشجویان محترم درس تربیت بدنی (تربیت بدنی ۱):

درس تربیت بدنی جزء دروس تئوری-عملی است. بنابراین شرکت دانشجویان در جلسه امتحان تئوری الزامی می باشد. در غیر این صورت برای دانشجو غیبت امتحان و در نهایت نمره صفر منظور خواهد شد (حتی اگر دانشجو نمره کامل عملی را کسب کرده باشد).

حدیث هفته

رسول اکرم (ص) می فرمایند:
ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهى است كه خداوند در آن حسنات را مى‏افزاید و گناهان را پاك مى‏كند و آن ماه بركت است.