1
1

اطلاعیه های آموزشی

قابل توجه دانشجویان محترم دروس تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه:

دانشجویانی که دروس تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه را انتخاب کرده اند می بایست هر چه سریع تر گواهی پزشک معتمد دانشگاه مبنی بر “عدم شرکت دانشجو در کلاس های ورزشی شامل فعالیت بدنی شدید” را به دفتر دانشکده علوم انسانی (گروه دروس عمومی) به آقای امیر عبداللهیان تحویل دهند.

حدیث هفته

رسول اکرم (ص) می فرمایند:
آگاه باشید نماز سفره گسترده خدا در زمین است که خداوند  آن را روزی پنج بار برای اهل رحمتش گوارا نموده است.