مراسم تجلیل از دانشجویان برتر دانشکده علوم انسانی

 

برگزاری کارگاه ورزش بدون مرز در دانشگاه دامغان

 

برگزاری کارگاه کینزیوتیپ در دانشکده علوم انسانی

 

افتتاح آزمایشگاه علوم ورزشی در دانشگاه دامغان

 

برگزاری کارگاه تاریخ ورزش (المپیک ایران و جهان) در دانشکده علوم انسانی

 
 
 
1
1

اطلاعیه های آموزشی

قابل توجه دانشجویان محترم

دفتر دانشکده علوم انسانی به طبقه همکف ساختمان خوارزمی انتقال یافته است.

حدیث هفته

امام حسین (ع) می فرمایند:
رستگـار نمی شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.