گروه مترجمی زبان انگلیسی

هدف اصلی رشته مترجمی زبان انگلیسی تربیت افرادی برای برگردان متون از انگلیسی به فارسی و بالعکس می باشد. به طور کلی، کار ترجمه را می توان به دو شاخه اصلی ترجمه کتبی (Translating) و ترجمه شفاهی (Interpreting) تقسیم کرد که دانشجویان در دوره کارشناسی با گذرندان واحدهایی در هر دو شاخه (البته با تاکید بسیار بیشتر به ترجمه کتبی) برای این کار آموزش می ببیند. از آنجا که پیش شرط هر ترجمه ای درک درست متن اصلی است، دانشجویان این رشته معمولا قبل از گذراندن هر واحد ترجمه ای باید چند واحد برای تقویت زبان عمومی خود مانند دستور زبان انگلیسی، خواندن، و مکالمه به زبان انگلیسی بگذرانند.

دروس ترجمه این رشته را می توان به طور کلی به دروس ترجمه عملی و نظری تقسیم بندی کرد. در دروس ترجمه عملی، دانشجویان با نحوه ترجمه انواع متون ساده، پیشرفته، علوم انسانی، اسلامی، فلسفی، فیلم و غیره آشنا می شوند. در دروس نظری،  دانشجویان با ارزشیابی ترجمه، پژوهش در ترجمه، و اصول و مبانی نظری ترجمه همچون واحد ترجمه، رویکردهای مختلف نسبت به ترجمه همچون رویکردهای زبان شناختی، عمل گرا، جامعه شناختی و غیره آشنا می شوند.

با بازنگری برنامه درسی واحدهای ترجمه در چند سال اخیر، چندین واحد کاربردی که نیاز روز است به برنامه جدید افزوده شده است. از جمله این تعییرات می توان به واحدهای مربط به کاربرد فناوری در ترجمه (استفاده از پیکره ها، حافظه های ترجمه، ترجمه ماشینی، نرم افزارهای مترجم یار، بومی سازی و غیره)، ترجمه صوتی و تصویری (زیرنویس و دوبله)، و بازار ترجمه اشاره کرد.

به نظر می رسد افرادی با دانش زبانی خوب، مهارت ترجمه بالا، و آشنا به نرم افزارهای ترجمه و بازار ترجمه به ویژه بازاریابی برخط ترجمه می توانند پس از فارغ التحصیلی درآمد قابل توجهی در زمینه ترجمه داشته باشند.

مدیرگروه مترجمی زبان انگلیسی
نام و نام خانوادگی :
 

رشته تحصیلی: 
مرتبه علمی: 
ایمیل:

TOP