گروه علوم ورزشی

علوم ورزشی یکی از شاخه های علوم انسانی است که از جهات مختلف با علوم پایه و علوم بهداشت و تندرستی پیوند یافته و نقش آن در رابطه با توانبخشی و بهسازی جسمی و روانی افراد جامعه غیرقابل انکار است. دانشجویان این رشته دانشگاهی به مطالعه دروسی می­پردازند که هدف آنها توسعه عملکرد جسمانی، حرکتی و ادراکی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار  )از کودکی تا سالمند)  است. پیشگیری از آسیب­های ورزشی و چگونگی مواجه شودن با آنها، اصلاح ناهنجاری­های قامتی، توانمندی در تحلیل عضلانی حرکات مختلف، آشنایی با بیومکانیک حرکت، آشنایی با رشد و یادگیری مهارت­های حرکتی، آشنایی با مدیریت سازمان­ها و رویدادهای ورزشی، آشنایی با اصول کمک­های اولیه در ورزش، آشنایی با شیو­ های سنجش و ارزیابی فاکتورهای آمادگی جسمانی، آمادگی حرکتی و مهارت حرکتی و ... از دیگر اهداف این رشته است.

برای آگاهی از چگونگی ورود به رشته علوم ورزشی دانشگاه دامغان، فایل زیر را دانلود و مطالعه نمایید.

ورود به رشته علوم ورزشي دانشگاه دامغان (دانلود)
آشنایی با سرفصل های رشته علوم ورزشی(دانلود)

مدیرگروه علوم ورزشی

نام و نام خانوادگی: دکتر حسام رمضان زاده

رشته تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش رفتار حرکتی)
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: h.ramezanzade@du.ac.ir

TOP