برگزاری مراسم تجلیل از دانشجویان برتر دانشکده علوم انسانی

مراسم تجلیل از دانشجویان برتر دانشکده علوم انسانی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ با حضور ریاست محترم دانشگاه دامغان، برخی از مسئولین دانشگاه و اساتید و دانشجویان دانشکده علوم انسانی برگزار شد. در این مراسم پس از سخنرانی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر بصیری و ریاست محترم دانشکده علوم انسانی جناب آقای دکتر میرسید، اساتید دانشکده علوم انسانی و رشته های مختلف دانشکده  در مقطع کارشناسی (علوم ورزشی، حقوق، زبان خارجی و اقتصاد) به دانشجویان معرفی شد. مراسم با برگزاری مسابقه، اجرای موسیقی سنتی و …. ادامه پیدا کرد و در نهایت از دانشجویان برتر دانشکده علوم انسانی (دانشجویان رتبه اول تا سوم هر ورودی در هر رشته) تقدیر به عمل آمد.