انتصاب جناب آقای دکتر سید محمدرضا میرسید به عنوان سرپرست دانشکده علوم انسانی و گروه دروس عمومی

By سپتامبر 17, 2019اخبار و اطلاعیه ها

دکتر عبدالعلی بصیری، رئیس دانشگاه دامغان، طی حکمی دکتر سید محمدرضا میرسید، عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی را به سرپرستی دانشکده علوم انسانی و گروه دروس عمومی منصوب کرد.

این انتصاب شایسته را به ایشان تبریک عرض می نماییم و از درگاه ایزد منان، عزت و سربلندی را برای ایشان خواستاریم.