انتصاب جناب آقای دکتر روح الدین کردعلیوند به سمت مدیریت گروه آموزشی حقوق

دکتر عبدالعلی بصیری، ریاست محترم دانشگاه دامغان، طی حکمی دکتر روح الدین کردعلیوند، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی را به سمت “مدیریت گروه حقوق” منصوب کردند

از درگاه ایزد منان عزت، سربلندی و توفیق روز افزون را برای ایشان مسالت داریم