کسب رتبه مقاله برتر توسط دکتر مرتضی زارع عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه دامغان در همایش ملی “ادبیات مقاومت”

By دی ۱۱, ۱۳۹۶اخبار پژوهشی

همایش ملی “ادبیات مقاومت با محوريت شهداي دانشجوي خراسان شمالي”، در ششم و هفتم دی ماه ۱۳۹۶ به میزبانی دانشگاه کوثر بجنورد و با دریافت تعداد ۲۹۶ مقاله به کار خود پایان داد. در مراسم اختتامیه این همایش، مقاله دکتر مرتضی زارع عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه دامغان با عنوان “شناسایی، طبقه بندی و تحلیل نمادهای شعر انقلابی در ادبیات دوره پهلوی دوم” به عنوان مقاله برتر همایش انتخاب و از ایشان تقدیر به عمل آمد.

دانشگاه کوثر بجنورد با برگزاری همایش ملی «ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی» به شناخت و بررسی مؤلفه­ها و کارکردهای مختلف ادبیات مقاومت در آثار منظوم و منثور پرداخت و همزمان نیز تحلیل و تبین آثار مرتبط با ادبیات مقاومت در استان خراسان شمالی را مورد توجه قرار داد. بر همین اساس محورهای عام و ویژه همایش ملی ادبیات مقاومت به شرح ذیل بود:

محورهای عام

 • انعکاس مضامین دینی در ادبیات مقاومت
 • نقد و آسیب ­شناسی آثار ادبیات مقاومت (شعر، داستان، کتاب و …)
 • گستره ادبیات پایداری
 • ادبیات مقاومت و هنر
 • زنان و ادبیات مقاومت
 • جلوه­ های ادبیات مقاومت در ادبیات کودک و نوجوان
 • ادبیات تطبیقی و تأثیر آن در پویایی ادبیات پایداری
 • نقش ادیبان عرب در ادبیات مقاومت ایران
 • مؤلفه­ های اخلاق پایداری در ادبیات فارسی و عربی
 • بررسی زبان ادبیات مقاومت
 • بینامتنیت و ادبیات مقاومت
 • بررسی جایگاه مدافعان حریم و حرم در اشاعه فرهنگ مقاومت و پایداری
 • سیمای خانواده در ادبیات مقاومت
 • طنز و جایگاه آن در تبلور ادبیات مقاومت
 • دانشگاه و ادبیات مقاومت
 • نقش فناوری­ های نوین ارتباطی در گسترش ادبیات مقاومت
 • ادبیات مقاومت در حوزة جنگ نرم
 • تحلیل محتوای کتاب­ های درسی مقاطع مختلف تحصیلی در انعکاس ادبیات مقاومت
 • سایر موضوعات مرتبط با همایش

محورهای ویژه

 • بررسی جلوه­ های مقاومت در شعر شاعران خراسان شمالی
 • بررسی مؤلفه­ های مقاومت در آثار ادبی خراسان شمالی
 • نقد و تحلیل اقتباس­ های ادبی از زندگی فرماندهان و شهدای شاخص استان خراسان شمالی
 • بررسی نقش نهادهای مسئول در معرفی شهدای دانشجوی خراسان شمالی
 • نقش بسیج در حمایت از آثار ادیبان خراسان شمالی در حوزه ادبیات مقاومت
 • نقش دانشگاه­ های خراسان شمالی در اشاعة ادبیات مقاومت
 • نقش شهدای دانشجوی خراسان شمالی در ادبیات مقاومت