رشته علوم ورزشی

مدیر گروه

اعضاء هیئت علمی

مقاطع تحصیلی

سرفصل دروس

آزمایشگاه علوم ورزشی

امکانات ورزشی دانشگاه

برنامه درسی

علوم ورزشی یکی از شاخه های علوم انسانی است که از جهات مختلف با علوم پایه و علوم بهداشت و تندرستی پیوند یافته و نقش آن در رابطه با توانبخشی و بهسازی جسمی و روانی افراد جامعه غیرقابل انکار است. دانشجویان این رشته دانشگاهی به مطالعه دروسی می­پردازند که هدف آنها توسعه عملکرد جسمانی، حرکتی و ادراکی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار  )از کودکی تا سالمند)  است. پیشگیری از آسیب­های ورزشی و چگونگی مواجه شودن با آنها، اصلاح ناهنجاری­های قامتی، توانمندی در تحلیل عضلانی حرکات مختلف، آشنایی با بیومکانیک حرکت، آشنایی با رشد و یادگیری مهارت­های حرکتی، آشنایی با مدیریت سازمان­ها و رویدادهای ورزشی، آشنایی با اصول کمک­های اولیه در ورزش، آشنایی با شیو­ های سنجش و ارزیابی فاکتورهای آمادگی جسمانی، آمادگی حرکتی و مهارت حرکتی و … از دیگر اهداف این رشته است.

برای آگاهی از چگونگی ورود به رشته علوم ورزشی دانشگاه دامغان، فایل زیر را دانلود و مطالعه نمایید.

ورود به رشته علوم ورزشي دانشگاه دامغان (دانلود)