از آنجا که رشته علوم ورزشی جزء رشته های نیمه متمرکز دانشگاهی است، ورود به آن دارای مراحلی است که بسیاری از افراد از آن آگاهی ندارند. فایل زیر شیوه ورود به رشته علوم ورزشی را به دو روش الف) نیمه متمرکز  و ب) صرفا بر اساس سوابق تحصیلی، شرح می دهد. دانش آموزان و دانشجویان علاقه مند به ادامه تحصیل در رشته علوم ورزشی لطفا مطالب این فایل را با دقت مطالعه نمایند.

 

ورود به رشته علوم ورزشي دانشگاه دامغان (دانلود)