دسترسی کامل و مستقیم به پایگاه های الکترونیکی از طریق لینک du.farspaper.com

By بهمن ۹, ۱۳۹۶اخبار پژوهشی

بدین وسیله به اطلاع می رساند دسترسی کامل و مستقیم به پایگاه های الکترونیکی (Sciencedirect, SpringerLink, Taylor and Francis, Wiley) و همچنین امکاناتی از قبیل سفارش مقاله، کتاب و … بدون محدودیت از طریق لینک du.farspaper.com فراهم شده است.