تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه

By دی ۴, ۱۳۹۶اخبار پژوهشی

به همت معاونت پژوهشی دانشگاه دامغان، مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشکده های مختلف دانشگاه دامغان برگزار گردید. در این مراسم از دکتر رضا پورقلی پژوهشگر برتر دانشکده ریاضی، دکتر مرتضی جباری پژوهشگر برتر دانشکده شیمی، دکتر احمد قلی زاده پژوهشگر برتر دانشکده فیزیک، دکتر قاسم قربانی پژوهشگر برتر دانشکده علوم زمین، دکتر میثم زارعی پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی، دکتر سعید زواره پژوهشگر برتر دانشکده زیست شناسی، دکتر حسام رمضان زاده پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی، دکتر سارا صادقی نیا پژوهشگر برتر دانشکده هنر و حامد فضل الله تبار دارای فعالیت پژوهشی قابل تقدیر تجلیل گردید