برگزاری کارگاه ورزش بدون مرز (با حضور ورزشکاران ملی و پاراآسایی شهرستان دامغان)

By دسامبر 9, 2019اخبار پژوهشی

کارگاه ورزش بدون مرز با هدف معرفی رشته های ورزشی مختص ورزشکاران معلول و آشنایی با شیوه کلاس بندی رشته های ورزشی مختلف معلولین برگزار شد.

در ابتدای جلسه، جناب آقای فراتی (مربی ملی و بین المللی دو و میدانی معلولین) به بیان توانایی های ورزشکاران معلول و اهمیت توجه بیشتر به این گروه از افراد جامعه پرداخت و وضعیت کنونی ورزش معلولین را در جامعه تشریح نمود. در ادامه، رشته های ورزشی ویژه معلولین (در بازی های پاراآسیایی و پارا المپیک) معرفی و شیوه کلاس بندی افراد در رشته های مختلف متناسب با نوع و شدت معلولیت مورد توجه قرار گرفت.

در انتهای جلسه، از ورزشکاران ملی و پاراآسیایی شهرستان دامغان تقدیر به عمل آمد.