برگزاری همایش “مبانی، اصول و کاربردهای عدالت ترمیمی” در دانشگاه دامغان

دوازدهمین پیش همایش مبانی، اصول و کاربردهای عدالت ترمیمی توسط انجمن علمی گروه حقوق دانشگاه دامغان با همکاری دبیرخانه همایش بین المللی عدالت ترمیمی در دانشگاه دامغان برگزار گردید. در این همایش دکتر روح الدین کردعلیوند (عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان)، دکتر علیرضا جلالی (عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان)، آقای محمد تقی گلی (دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دامغان)، دکتر مهدی ذوالفقاری (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد دامغان)، دکتر احمد اشرفی (دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق) و خانم مهرناز ملاپروری (کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس) به ایراد سخنرانی پرداختند.

این همایش سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ اس ساعت ۹ الی ۱۲ در سالن اندیشه دانشگاه دامغان برگزار گردید.