برگزاری جلسه شورای عمومی دانشکده علوم انسانی با حضور جناب آقای دکتر بصیری، ریاست محترم دانشگاه

جلسه شورای عمومی دانشکده علوم انسانی با حضور جناب آقای دکتر بصیری ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر پورموسوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، جناب آقای دکتر میرسید معاونت محترم فرهنگی دانشگاه و اعضاء هیئت علمی دانشکده علوم انسانی برگزار گردید. در این جلسه دکتر حسین داوری ریاست محترم دانشکده علوم انسانی ضمن ارائه گزارشی از پیشرفت های دانشکده طی چند سال اخیر، به برخی از دغدغه های آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی اشاره نمود. در ادامه اعضاء هیئت علمی سوالات، پیشنهادات و درخواست های خود را به صورت پرسش و پاسخ مطرح نمودند.