بازدید اساتید بسیجی دانشگاه دامغان از اماکن تاریخی شهرستان دامغان

به همت بسیج اساتید دانشگاه دامغان، بازدید یک روزه از اماکن تاریخی شهرستان دامغان برگزار شد. در این بازدید یک روزه، تعدادی از اساتید دانشگاه دامغان به همراه جناب آقای میرعماد کارشناس میراث فرهنگی اداره میراث فرهنگی شهرستان دامغان، از تعدادی از اماکن تاریخی شهرستان همچون مسجد تاریخانه، مسجد جامع دامغان، پیرعلمدار، تپه حصار و قلعه شمس آباد بازدید کردند.

مسجد تاریخانه

مسجد جامع دامغان

تپه حصار

حمام شمس آباد

مناره مسجد تاریخانه