برگزاری اولین جلسه هم اندیشی اساتید هیئت علمی و مدعو تربیت بدنی در خصوص سرفصل، محتوا و آزمون های دروس تربیت بدنی و ورزش ۱

By اسفند ۱۰, ۱۳۹۵اخبار و اطلاعیه ها

اولین جلسه هم اندیشی  اساتید هیئت علمی و مدعو تربیت بدنی در تاریخ ۹۵/۱۲/۰۹ و  در محل دفتر دانشکده علوم انسانی برگزار گردید. موارد مطرح شده در جلسه شامل سرفصل و محتوای دروس تربیت بدنی و ورزش ۱ (تئوری و عملی)  و نیز نوع آزمون های مورد استفاده جهت ارزیابی نهایی دانشجویان بود. از دیگر موارد مطرح شده در جلسه می توان به یکسان سازی آزمون های مورد استفاده در امتحان پایان ترم به منظور سنجش کامل تر و دقیق تر فاکتورهای آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان اشاره کرد.  جلسه با بیان نقطه نظرات و  پیشنهادات اساتید به پایان رسید.