was successfully added to your cart.

اولين دانشجوی ارشد فقه و حقوق جزا دانشگاه دامغان از پايان نامه خود دفاع کرد.

هفدهم بهمن ماه هادی صادقی قلندر موفق شد از پایان نامه مقطع ارشد خود با موضوع ماهیت قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و عراق با درجه خوب دفاع کند.

 راهنمایی این پایان نامه را آقای دکتر مجیدی و داوری آن را آقایان دکتر حسنی و دکتر میرسید بر عهده داشته اند.

دکتر میرسید مسئول راه اندازی دانشکده علوم انسانی و مدیرگروه دروس عمومی و معارف اسلامی درحاشیه مراسم دفاع گفت: ۳۸ دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا در حال حاضر در دانشگاه دامغان در حال تحصیل هستند که امروز شاهد دفاع اولین دانشجو بودیم و با تلاش ها و مساعدت های انجام شده انشاء الله از شروع سال تحصیلی آینده کارشناسی حقوق و تربیت بدنی نیز به مجموعه رشته های دانشکده علوم انسانی اضافه خواهد.

گفتنی است دانشگاه دامغان از بهمن ماه ۱۳۹۲مقطع کارشناسی ارشد فقه وحقوق جزا را راه اندازی نموده است.