انتخاب دکتر سعید نورزاده عضو هیئت علمی گروه زبان خارجی به عنوان استاد برگزیده آموزشی دانشکده علوم انسانی

به همت معاونت آموزشی دانشگاه دامغان، مراسم بزرگداشت مقام معلم و تجلیل از اساتید برگزیده آموزشی دانشگاه ، چهارشنبه مورخه ۹۸/۰۲/۱۱ در مرکز همایش های دانشگاه دامغان برگزار شد. در ابتدای این مراسم دکتر عبدالعلی بصیری ریاست محترم دانشگاه و دکتر رشید ولی معاونت محترم آموزشی دانشگاه ضمن تبریک روز معلم، از زحمات اساتید محترم دانشگاه قدردانی نمودند. در ادامه این مراسم دکتر محمد مهر محمدی عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس در خصوص اهمیت آموزش و آموزش پژوهشی مطالبی را ارائه نمودند. در انتها از اساتید برگزیده آموزشی دانشکده های دانشگاه دامغان تقدیر شد.
در این مراسم از دکتر سعید نورزاده عضو هیئت علمی گروه زبان خارجی دانشکده علوم انسانی به عنوان استاد برگزیده آموزشی دانشکده علوم انسانی تقدیر به عمل آمد