انتخاب دکتر حسین داوری عضو هیئت علمی گروه زبان خارجی، به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی در سال ۱۳۹۷

By دی ۴, ۱۳۹۷اخبار پژوهشی

مصادف با هفته پژوهش، مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه دامغان در سال ۱۳۹۷ به همت معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار شد. در این مراسم علاوه بر تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه، از دکتر بهنام پورحسن طنابچی و دکتر هادی شفایی مقدم به عنوان سرآمدان علمی ایران و دکتر حامد فضل الله تبار برای کسب جایزه بنیادی ملی نخبگان تقدیر شد.

در این مراسم از دکتر حسین داوری، عضو هیئت علمی گروه زبان خارجی دانشکده علوم انسانی، به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده در سال ۱۳۹۷ تقدیر شد.