انتخاب دکتر حسام رمضان زاده عضو هیئت علمی گروه علوم ورزشی به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی در سال ۱۳۹۸

By دسامبر 24, 2019دسامبر 25th, 2019اخبار پژوهشی

مصادف با هفته پژوهش، مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه دامغان در سال ۱۳۹۸ به همت معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار شد.

در پایان این مراسم از دکتر بهنام پورحسن طنابچی به عنوان سرآمد علمی ایران، دکتر سید امین اصفهانی پژوهشگر برتر دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دکتر احسان نظر زاده پژوهشگر برتر دانشکده شیمی، دکتر احمد قلی زاده پژوهشگر برتر دانشکده فیزیک، دکتر داود فریدونی پژوهشگر برتر دانشکده علوم زمین، دکتر سعید زواره پژوهشگر برتر دانشکده زیست شناسی، دکتر حامد فضل الله تبار پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی، دکتر حسام رمضان زاده پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی و دکتر مهدی فرزین فر فعال ارتباط با صنعت تجلیل گردید.